Občanské sdružení EXODUS pomáhá lidem trpícím homosexualitou prostřednictvím terapie či
podpory života v čistotě žít plnohodnotným životem.
Home Page
Tolik lidí mezi námi už neví, kdo jsou. Doopravdy. Ve skutečnosti. Homosexualita je veliká otázka, která se dotýká tolika z nás a tolik z nás trápí! Tolik z vás ji žije.

Z knihy "Homosexuální", Daniel Ange  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EXODUS

Naším cílem není neplodná diskuse, ale praktická podpora a pomoc těm, kteří touží po změně homosexuálního cítění a souvisejícího životního stylu. Žádáme společnost o toleranci, aby tyto lidi pod tlakem homosexuální lobby nediskriminovala.

Těm, jejichž sexuální a citovou orientaci nelze zcela změnit, nabízíme doprovázení v dalším životě v čistotě a abstinenci, která je lepší a plodnější variantou než homosexuální způsob života.

Chceme prostřenictvím těchto stránek informovat především rodiče, ale i ostatní laickou a odbornou veřejnost o otázkách souvisejících s homosexualitou, které jsou z ideologických důvodů zamlčovány.

Nové texty a odkazy:

Homosexualita zine Nové stránky věnující se homosexualitě, pedofilii, AIDS a gay/lesbické problematice

Homosexuální propaganda a jak proti ní argumentovat - Materiál shrnuje argumentaci pro běžné debaty, které spontánně vznikají při sledování televize, hodinách konverzace v jazykových kurzech, v hospodách, ale i proti propagandě, kterou budou muset učitelé provozovat na základě metodických pokynů Ministerstva školství a nebo Rady pro lidská práva „Homofobie v žákovských kolektivech.

Homosexualita zine