Občanské sdružení EXODUS pomáhá lidem trpícím homosexualitou prostřednictvím terapie či
podpory života v čistotě žít plnohodnotným životem.
Home Page
Tolik lidí mezi námi už neví, kdo jsou. Doopravdy. Ve skutečnosti. Homosexualita je veliká otázka, která se dotýká tolika z nás a tolik z nás trápí! Tolik z vás ji žije.

Z knihy "Homosexuální", Daniel Ange  

ANTROPOLOGIE

Antropologie je nauka o přirozenosti člověka. Přirozenost je termín, který označuje to, jak byly věci udělány a jak tedy s nimi lze zacházet, aby se nepoškodily. Např. každá penumatika má v návodu uvedeno, jak ji lze maximálně nafouknout. Pokud si řeknete, že jste svobodní a nikdo Vám nebude nic přikazovat, pneumatiku přetlakujete a ona praskne. Podobně i člověk má svou přirozenost a pokud ji nerespektuje, zničí se.

Každá lidská bytost je stvořena jako muž nebo žena. Nejsme neutrálními osobami v těle muže nebo v těle ženy. Zatímco si jsou muž a žena co do osobní důstojnosti rovni, ve svém mužském a ženském bytí se doplňují - jsou komplementární. Sexualita patří na jedné strabě k biologické sféře, v člověku však přerůstá do personální roviny. Proto člověka nikdy neuspokojí pouhý fyzický sex. Pohlavní styk je druhem komunikace, kde tělo vyjadřuje plné odevzdání se a přijetí druhého. Sex musí být zařazen do vyšší roviny, ve které se tělo i duch spojují. K tomuto spojení nezbytně patří i plodnost, která ztělesňuje nádheru a sílu vzájemného sebedarování se.

Avšak toto splynutí tělesné, psychické i duševní je možné pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou ve všech těchto oblastech komplementární. Je hořkou iluzí pokoušet se o něco podobného mezi muži. Zklamání a vnitřní prázdnotu z neplodného svazku následuje snaha zaplnit duši tělesným požitkem. Člověk se pak podobně jako ve spirále propadá do stále větší prázdnoty, která končí závislostí na sexu, alkoholu či pokusem o sebevraždu, neboť člověk byl ve své přirozenosti stvořen jako komplementární bytost.

Proto pro toho, kdo je postižen homosexualitou, je mnohem lepší zvolit si jinou cestu. Může se pokusit o terapii, která však nemusí přinést kýžené ovoce. I v tom případě je mnohem lepší abstinence (osamělý způsob života), avšak naplněná službou druhým. Existuje množství povolání vyžadující celého člověka, např. povolání lékaře, kde se člověk plně vydává druhým. Nnemohu-li se vydat plně jednomu člověku, vždy se mohu nezištně vydávat, jak nejvíce se mi povede, druhým lidem. Tento způsob přinese uspokojení, neboť bude mít smysl a to i když člověka stále může bolet osten osamění.

Homosexualita zine