Občanské sdružení EXODUS pomáhá lidem trpícím homosexualitou prostřednictvím terapie či
podpory života v čistotě žít plnohodnotným životem.
Home Page
Tolik lidí mezi námi už neví, kdo jsou. Doopravdy. Ve skutečnosti. Homosexualita je veliká otázka, která se dotýká tolika z nás a tolik z nás trápí! Tolik z vás ji žije.

Z knihy "Homosexuální", Daniel Ange  

MOŽNOSTI TERAPIE

V naší zemi vlivem komunistické uniformity a vlivem ideologických postojů prakticky neexistují lékaři, kteří by se zabývali opravdovou pomocí lidem s homosexuální orientací.

Proto jsme se rozhodli přeložit publikaci Terapie homosexuality holandského psychoterapeuta van den Aardwega. Tato kniha je určena právě pro oblasti, kde človek trpící homosexualitou nemůže získat profesionální pomoc.

PhDr. Iva Šípová, bývalá psycholožka Sexuologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, v předmluvě k českému vydání zdůraznila:

Neříkám, že tato publikace je na tyto potíže všelékem. Jistě ne. Zraněným neklidným duším však může pomoci zbavit se niterného chaosu a napřít jejich úsilí k osobnostnímu růstu. Ukáže jim cestu jak se zhostit neuvědomělého pocitu ukřivděnosti, sebelítosti i třeba nejasného a nepřiznaného pocitu méněcennosti. Napomůže k jejich ozdravení...

Může být neocenitelnou oporou hledajícím, kterým nestačí lákavě pohodlné, ale nebezpečně zjednodušené řešení, které se nabízí na prvoplánové rovině. Dává jim nejenom poučení, ale i konkrétní pokyny kudy a jak se ubírat k psychické vyrovnanosti.

Publikace je již beznadějně rozebrána! Její plné znění je uloženo v PDF na adrese http://prolife.cz/download/terapie_homosexuality.pdf a můžete si ji jedině sami vytsiknout.

Zároveň apelujeme na všechny psychology a psychoterapeuty, aby se nevyhýbali problému homosexuality, snažili se seznámit se zahraničními pracemi a studiemi, aby mohli účinně pomáhat svým pacientům.

Homosexualita zine