Občanské sdružení EXODUS pomáhá lidem trpícím homosexualitou prostřednictvím terapie či
podpory života v čistotě žít plnohodnotným životem.
Home Page
Tolik lidí mezi námi už neví, kdo jsou. Doopravdy. Ve skutečnosti. Homosexualita je veliká otázka, která se dotýká tolika z nás a tolik z nás trápí! Tolik z vás ji žije.

Z knihy "Homosexuální", Daniel Ange  

DOPIS POLITIKŮM

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

v současné době máte projednávat vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Zákon je zpracován velmi pečlivě, přesto zbývá otázka, zda tento zákon lidem s homosexuálním cítěním opravdu pomůže a zda společnosti neuškodí. Není nutné, abyste nám na tento dopis písemně odpovídali. Prosíme Vás jen, abyste si jej přečetli a pokusili se sami odpovědět na uvedené otázky.

Plnohodnotná varianta...?

Děti

Pedofilie

Legislativa

Sexuální výchova

Životní styl

Opravdu chcete zákonem prezentovat homosexualitu jako zdravou variantu a nebo je lepší těmto lidem poskytnout opravdovou pomoc?

Prosíme Vás, abyste použili všechny prostředky, které máte k dispozici, abyste lidem trpícím homosexualitou pomohli (pořádáním veřejných slyšení, apelováním na odpovědné činitele, podporou neziskových organizací s preventivními programy, atp.). Odmítnutím tohoto zákona byste ukázali, že Vám nejde jenom o laciná a rychlá řešení.

Registrované partnerství - ano či ne?, 14.10.2001

Homosexualita zine